Cywilizacje kosmiczne wołają

Cywilizacje kosmiczne czekają
Problemy – miesięcznik popularnonaukowy. Nr.1, 1972 rok. Z cyklu: My i „Oni”. Rys. Andrzej Czeczot.