Ekg i tinyurl

ekg i tinyurl

Skrypt powstał gdy już wyczerpała mi się cierpliwość związana z ekg. Dość miałem sklejania odnośnika składającego się z dwóch lub więcej linii. Czasem powiększałem okno terminala i prosiłem o ponowne przesłanie linku. Absurd.
Napisałem więc skrypt skracający adres url przy pomocy tinyurl. Skrypt powstał na szybko lecz ciągle z niego korzystam (wydaje mi się, że również paru moich znajomych).
Ekg musi być skompilowany z opcją –with-python:

./configure --with-python 

Skrypt należy umieścić w katalogu:

~/.gg/scripts lub ~/.gg/scrips/autorun

Na koniec uruchomić:

/python load tiny.url

Skrypt tiny.py do pobrania.

Źródło tiny.py

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
# skrypt zamienia url na tinyurl
# 20082808 dies@khatovar.uni.cc
import ekg
import re
import urllib

pattern = r"((https?|ftp|gopher|telnet|file|notes|ms-help):
  \((//)|(\\\\))+[\w\d:#@%/;$()~_?\+-=\\\.&]*)"

regulka = re.compile(pattern)

def tiny_url(url):
    apiurl = "http://tinyurl.com/api-create.php?url="
    tinyurl = urllib.urlopen(apiurl + url).read()
    return tinyurl
   
def init():
    ekg.printf("generic", "Tinyurl zaladowany!!")
    return 1

def deinit():
    ekg.printf("generic", "Tinyurl odladowany")

def add_tiny_url(text):
    i = 1
    for m in re.finditer(regulka, text):
    if m.group(0).find("tinyurl") < 0:
      longurl = "url_" + str(i) + " " + m.group(0)
      tinyurl = "tiny_" + str(i) + " " + tiny_url(m.group(0))
      text = text.replace(m.group(0),tinyurl +
        "\n" + longurl + "\n")
      i = i + 1
    return text

def handle_msg(uin, name, msgclass, text, time, secure):
    text =  add_tiny_url(text)    
    return (uin, name, msgclass, text, time, secure)
   
def handle_msg_own(rcpts, text):
    if text.find("tiny: ") >= 0:
      text = text.replace("tiny: ", "")
      text = add_tiny_url(text)
    return (rcpts, text)