Kłódki numerowe

ZAKŁAD MECHANICZNO ŚLUSARSKI
Andrzej Rakowicz
Poznań 13, ul Żródlana 25
KŁÓDKA NUMEROWANA
(bezkluczowa)
Cena detal. 60.-zł

SPOSÓB UŻYCIA:
Kłódkę numerową bezkluczową otwiera się po dokładnym ustawieniu
nr: 13:337
Aby kłódka działała należycie, należy co
kwartał zanurzyć w oliwie nacięte części
skobelka, po czym kłódkę zamknąć i kilka
krotnie obrócić pierścienie.