Bateria Centra R20

ZWOiB STAROGARD GD.
Data produkcji 02.79
Okres ważności 6 miesięcy
Cena Zł 4,30
DO RADIOODBIORNIKÓW